Huwag Gumawa ng isang Pagkakasala Laban sa Mga Bata

Si Jesus ay napakalakas sa kanyang pahayag tungkol sa hindi paggawa ng masama sa maliliit na bata.

Mateo 18: 6 6 ngunit ang sinomang magdulot ng isa sa mga maliliit na ito na naniniwala sa akin, mas makabubuti sa kanya kung ang isang malaking gilingan ay iginabit sa kanyang leeg at siya ay nalubog sa kailaliman ng dagat.

Repost: Kinukumpirma ng Mga Dokumento ng FDA- Mga Ineksyon ng COVID Pag-atake sa mga Bata habang tinutulak ni Biden ang Maramihang Mga Booster

Basahin ang natitirang artikulo dito. Gumamit ng isang translation app o ang translation app sa sidebar ng blog.

http://biblequestionsblog.com/dont-commit-an-offense-against-the-Children/Mangyaring mag-link sa site na ito. Nakakatulong ito sa mga tao na mahanap ang site. Salamat.

Ang site na ito ay may mga artikulong nauugnay sa Bibliya. Gamitin ang translation app.
http://biblequestionsblog.com

Ang site na ito ay may impormasyon tungkol sa Covid.
http://shineonhealth.com

Ang website na ito ay may mga artikulo ng balita.
https://wethepeoplefree.com