Musika – Music

Munting Papuri | Christians Small Children’s Choir | Children’s Tagalog Praise & Worship Song | MTV

https://youtu.be/bq1t4IW5HV8Mangyaring mag-link sa site na ito. Nakakatulong ito sa mga tao na mahanap ang site. Salamat.

Ang site na ito ay may mga artikulong nauugnay sa Bibliya. Gamitin ang translation app.
http://biblequestionsblog.com

Ang site na ito ay may impormasyon tungkol sa Covid.
http://shineonhealth.com

Ang website na ito ay may mga artikulo ng balita.
https://wethepeoplefree.com
Continue Reading

IFUGAO CHRISTIAN SONG | Lo’tat Hi Dumatonga’ ad Abunyan | Until Then (Tuwali Version) and english

https://youtu.be/IqpR5c6fON8

 

 Mangyaring mag-link sa site na ito. Nakakatulong ito sa mga tao na mahanap ang site. Salamat.

Ang site na ito ay may mga artikulong nauugnay sa Bibliya. Gamitin ang translation app.
http://biblequestionsblog.com

Ang site na ito ay may impormasyon tungkol sa Covid.
http://shineonhealth.com

Ang website na ito ay may mga artikulo ng balita.
https://wethepeoplefree.com
Continue Reading