Ilagay ang Palakol sa Ugat

Mateo 3:10 Kahit ngayon ay nasa ugat ng mga puno ang palakol. Kaya’t ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuting bunga ay pinuputol, at inihahagis sa apoy.

Upang harapin ang isang sitwasyon, dapat mong ilagay ang palakol sa ugat.

Kapag nagbubunot ka ng damo, gusto mong bunutin ang ugat. Kung iiwan mo ang ugat, maaaring tumubo muli ang damo.

Gayundin, kapag ikaw ay nagdarasal, gusto mong ilagay ang palakol sa ugat ng problema.

Paano mo gagawin iyon?

Aakayin ka ng Espiritu Santo at gagabay sa iyo sa panalangin. May mga pangkalahatang prinsipyo ng panalangin. Mayroon ding pinakamahusay na paraan upang manalangin.

Kinakailangang matutunan ang tungkol sa panalangin mula sa Bibliya at mula sa mga may karanasan sa panalangin.Mangyaring mag-link sa site na ito. Nakakatulong ito sa mga tao na mahanap ang site. Salamat.

Ang site na ito ay may mga artikulong nauugnay sa Bibliya. Gamitin ang translation app.
http://biblequestionsblog.com

Ang site na ito ay may impormasyon tungkol sa Covid.
http://shineonhealth.com

Ang website na ito ay may mga artikulo ng balita.
https://wethepeoplefree.com

Kung gusto mo ang site na ito, mangyaring mag-link dito o ibahagi ang link sa site na ito. Salamat.